Roemeniëcomité Bertem

Tentoonstelling 25-jarige samenwerking Bertem-Tăut Oproep voor materiaal!

Tentoonstelling 25-jarige samenwerking Bertem-Tăut Oproep voor materiaal!

Logo 25 jaar lang 700x250

Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de eerste contacten werden gelegd tussen Bertem en Tăut. We gaan dit niet zomaar laten voorbijgaan!

Eén van de activiteiten is een tentoonstelling, die gewijd wordt aan de geschiedenis van onze vereniging. De tentoonstelling wordt opgezet door de Erfgoedkamer van Bertem.

De tentoonstelling zal een eerste maal te zien zijn op de Pinksterfeesten Leefdaal Herleeft van 3 tot 5 juni 2017 in de Vlieg-In te Leefdaal. Daarna verhuist de tentoonstelling naar de pastorij, waar ze tijdens de Jaarmarkt van Bertem eveneens wordt opengesteld voor het publiek.

De kwaliteit en de waarheidsgetrouwheid van de tentoonstelling is afhankelijk van het beschikbare materiaal. Daarom doen we een oproep aan iedereen die materiaal heeft die de tentoonstelling kan verrijken om ons dit te bezorgen. Dit kan gaan over foto’s, video’s, voorwerpen, teksten, enz.

Tenzij je de voorwerpen aan de Erfgoedkamer schenkt, krijg je het uitgeleend materiaal uiteraard terug.

Je kan alles bezorgen op verschillende manieren, liefst voor 15 mei 2017:

  • afleveren in de pastorij van Bertem tijdens de openingsuren van de Erfgoedkamer, elke woensdag van 14 tot 16 uur en elke vrijdag van 19 tot 21 uur.
  • afleveren bij een bestuurslid van het Roemeniëcomité
  • vragen om af te halen door een mailtje te sturen naar een bestuurslid van het Roemeniëcomité

Contactpersonen