Maandag 7 april 2014 is het uitwisselingsproject Right to Books in Tăut van start gegaan.

Dit alles gebeurde tijdens The Open School, een projectweek in Tăut waar de leerlingen op een andere manier school beleven.

Net zoals in Bertem werden er verhalen voorgelezen, uitgebeeld, tekeningen gemaakt en nog veel meer.

Een delegatie van negen personen uit Bertem, waaronder leerkrachten en leerkrachten in opleiding, was ter plaatse.

Right to Books is de tegenhanger van het project Recht op Boeken dat we in het begin van dit jaar in Bertem hebben opgestart.