Roemeniëcomité Bertem

Prettige feestdagen – Sărbători fericite!

Prettige feestdagen

Prettige feestdagen – Sărbători fericite!

Langs deze weg wensen we iedereen geluk en succes toe in 2017!

2017 wordt voor onze vereniging een uitzonderlijk jaar. We zullen terugblikken op de 25-jarige samenwerking tussen Bertem en Tăut. Tevens hebben we een belangrijk project opgestart: thuiszorg in Tăut.

Beide onderwerpen zullen in de loop van het jaar veelvuldig aan bod komen.

Méér dan ooit zullen we een beroep doen op de solidatiteit die, gelukkig maar, aanwezig is bij de Bertemnaren.

Je kan op verschillende manieren bijdragen:

Alvast bedankt voor de steun die we gedurende de 24 voorbije jaren hebben gekregen. In het bijzonder van het gemeentebestuur van Bertem, van de sponsors van het voormalige studiefonds en van alle medewerkers die belangeloos hebben geholpen aan één of ander evenement.

Namens het bestuur

Frans Vanhellemont