Thuiszorg

Samen met vijf andere Belgische gemeenten hebben het Roemeniëcomité Bertem en de Associatie in Tăut de handen in elkaar geslagen om het pilootproject thuiszorg op te zetten.

Het project werd opgezet door TON, ADAM Slatina Timis en de “Zwitserse contributie tot de Uitgebreide Europese Unie” en staat onder leiding van Cristina Vladu en Ioan Suru. Meer details over het globale project vind je hier.

Doelstelling

Ondanks het feit dat Roemenië lid is van de Europese Unie, is ziek of oud worden in Roemenië niet hetzelfde als ziek of oud worden in België. Met dit pilootproject willen we sociaal-medische uitleendiensten en thuiszorg opzetten in Tăut. Op 1 november 2017 zou thuiszorg in Tăut en Batăr een feit moeten zijn.

Coördinator

Ileana Bors werd aangesteld als coördinator om de activiteiten in Tăut en Batăr op te volgen en bij te sturen waar nodig. Ze wordt hierbij geholpen door Maria Negruțiu en dochter Anca.

100 zorgbehoevenden

Eén van de doelstellingen is het helpen van een 100-tal zorgbehoevende personen in Tăut en Batăr. Op dit ogenblik zijn er reeds 45 zorgbehoevende personen geregistreerd.

Thuiszorgverplegers

Contractueel werden voorlopig drie personen aangesteld: één verpleegster (Savetuța Todica) en twee vrijwilligers (Flavius en Nicoleta Todoran).

Verder zijn er 15 vrijwilligers die meewerken.

Opleiding

Alle medewerkers worden opgeleid. Naast een opleiding in thuiszorgbeheer kregen verschillende medewerkers een opleiding in Kinesthetic.

Certificaten

Alle medewerkers moeten voldoen aan de criteria van het ministerie volksgezondheid Roemenië en moeten erkend worden door het instituut van ziekteverzekering Roemenië. De nodige papieren werden ingediend.

Ervaringsondersteuning

Om dit project te realiseren, krijgen we de steun van Johny Suru. Johny Suru heeft het allereerste ADAM-project in Roemenië opgezet in Slatina-Timis. Hij is een expert op vlak van sociale en medische diensten en gemeenschapsontwikkeling.

Beheer en ondersteuning van ADR

ADR heeft een stuurgroep opgezet met een vertegenwoordiging van elke betrokken pilootgemeente en aangevuld met gespecialiseerde organisaties & instellingen vanuit Vlaanderen (België).

Financiële steun

Het startgeld voor dit project komt voor het grootste deel van de Zwitsers-Europese organisatie. Na 18 maanden moet het project met eigen middelen werken.

We rekenen op subsidies en bijdragen van de Roemeense overheid, op een bescheiden bijdrage van elke persoon die van de thuiszorgdiensten gebruikmaakt, op inkomsten van onze activiteiten en op giften van sponsors.

Om dit project alle kans te geven, heeft het Roemeniëcomité Bertem beslist het vroegere “studiefonds” te vervangen door een nieuwe fondswerving. We houden de naam voorlopig op “Thuiszorg in Tăut“.

Iedereen kan een bijdrage leveren. Ga hiervoor naar deze pagina.

Dank bij voorbaat!

Koning Boudewijnstichting

Ook ADR is op nationaal vlak met een fondswerving begonnen. In samenwerking met de Koning Boudewijnstichting werd er een projectrekening opgezet. ADR organiseert o.a. fietstochten door Roemenië om deze rekening te spijzen.

Op deze pagina vind je meer gegevens.