Studiefonds

Het studiefonds heeft jarenlang de jongeren gesteund die buiten Tăut wensen verder te studeren, door tussen te komen in een deel van de vervoerkosten van en naar de scholen in de omliggende steden. Immers deze kosten waren vroeger een belemmerende factor in het voortzetten van hun studies.

Ondertussen is de situatie veranderd en is het transport minder bepalend voor de studiekeuze van de jongeren.

Daarom is er in samenspraak met het Roemeniëcomité en de school in Tăut beslist om de gelden van het studiefonds niet meer exclusief te gebruiken voor de vervoerkosten, maar om deze ook aan te wenden voor andere dingen waar de leerlingen nood aan hebben.

We denken aan bijvoorbeeld de aankoop van crea- materiaal. Immers het ontbreekt de school en de gezinnen in Tăut dikwijls aan de middelen om materialen aan te schaffen die de leerlingen in Tăut broodnodig hebben voor hun lessen.

De leerlingen die al een tussenkomst krijgen in de vervoerkosten zullen die vanzelfsprekend verder blijven ontvangen zolang hun studies duren.

Met deze oproep vragen we aan de trouwe sponsors om hun steun verder te zetten, en aan de nieuwe sponsors om het studiefonds te spijzen met uw gift.

Ben je geïnteresseerd, neem dan gerust contact op met een van de bestuursleden of stuur een mailtje naar st*********@ta**.be.

Iedereen die wil helpen, kan zijn gift kwijt op volgend rekeningnummer:

IBAN: BE88 0013 6617 1541 / BIC: GEBA BE BB.

met vermelding: ‘sponsoring studiefonds’