Hulpgoederen

Voorlopig is er geen vraag naar andere hulpgoederen en dit wordt ook niet aangemoedigd (cfr ervaring met de watersnood). Het advies is om vooral bij aankomst en opvang in België te focussen.

Indien er concrete noodzaak aan bepaalde materialen zou komen zal dit gecommuniceerd worden. Rode kruis doet ook in dit verband acties.

Onze regering staat in nauw contact met Oekraïne en de Europese buurlanden. Van zodra er een signaal komt, worden er acties genomen. Momenteel moeten mensen dus niet beginnen te verzamelen.

Vraag aan lokale besturen gaat vooral omtrent mogelijkheden van opvang en in functie daarvan dan de materiële hulpverlening (eens het duidelijker wordt, hoeveel Oekraïners er naar België zullen komen en waar zij zullen worden opgevangen