Roemeniëcomité Bertem

Beste wensen

vuurwerk_compilatie

Beste wensen

Eerst en vooral onze beste wensen voor het nieuwe jaar!

2015 was, net zoals de twee voorgaande jaren, een goed jaar voor het Roemeniëcomité. Er werd vooruitgang geboekt op het vlak van het onderwijs en in de gezondheidszorg.

  • De school in Tăut heeft opnieuw een projectweek georganiseerd voor en met de leerlingen
  • Een vijftal jongeren uit Tăut zijn nu volwaardige monitoren en zij organiseren regelmatig activiteiten voor de jeugd
  • Er werden in het dorp opnieuw informatiesessies gegeven over allerhande onderwerpen binnen de gezondheidszorg
  • Het eerste grote werk van de Associatie is bijna voltooid: het herstellen van Casa Bertem, zodat er twee lokalen beschikbaar komen voor de activiteiten.
  • Daarnaast werken we samen met de Roemenen aan nieuwe vormen van dienstverlening in de gezondheidszorg.

In het voorjaar van 2016 gaan we de koppen bij elkaar steken en een meerjarenplan opstellen. Naast nieuwe projecten zullen we zowel in Tăut als in Bertem verschillende activiteiten opzetten.

Je hoort nog van ons!

De stuurgroep